Specialisme

Ontdek de diversiteit in ons aanbod

Later meer.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie.De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Tevens is hij/zij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken. Voor een overzicht van indicaties voor kinderfysiotherapie kijk op de volgende link indicaties kinderfysiotherapie.

Kwaliteit

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Geregistreerde kinderfysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen en scholing.

Informatie

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) voert als beroepsvereniging beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie. Voor meer informatie over kinderfysiotherapie of de NVFK: bezoek de website www.kinderfysiotherapie.nl of www.nvfk.nl.

Aanmelding

U kunt rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut, een verwijzing van uw huisarts is niet meer nodig. Indien u wel een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist kunt u natuurlijk ook terecht. Uw huisarts of specialist wordt wel altijd op de hoogte gesteld van uw bezoek.

Wat is het?

Oedeem is een opeenhoping van vocht in een deel van het lichaam. Hierdoor ontstaat een tintelend en pijnlijk gevoel, spanning van de huid en toename van een bepaald lichaamsdeel. Lymfoedeem is zo’n zelfde vochtopeenhoping maar dan ten gevolge van een defect in het lymfesysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij er lymfeklieren zijn weggenomen, maar ook door bestraling. Tevens kan het lymfoedeem aangeboren zijn.

Wat kan de fysiotherapeut voor u doen?

Door een combinatie van verschillende behandelmethoden kan de fysiotherapeut de lymfoedeem doen afnemen. Er wordt vaak begonnen met compressietherapie, een methode waarbij bandages gebruikt worden waardoor het overschot van vocht vermindert. Manuele lymfedrainage richt zich daarna op de stimulering van de afvoering van vocht. Ook bevordert dit de functie van de lymfeknopen die niet aangedaan zijn.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van oefentherapie. Dit betekent dat u samen met de fysiotherapeut oefeningen doet die de functies van uw aangedane ledematen verbeteren. Daarbij maakt de fysiotherapeut gebruikt van lymfetape. Door middel van goede taping wordt zo een langer effect bereikt.

Bij Fysiotherapie in de thuiszorg staat de fysiotherapeutische zorg voor ouderen en chronisch zieken die thuis wonen centraal.
Het is vaak functioneler, effectiever en efficiënter om patiënten thuis te helpen in plaats van in de praktijk.

Onze praktijk biedt deze vorm van fysiotherapie, waarbij de therapeut gespecialiseerd is in de problematiek rond thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking of ouderen die extra kwetsbaar zijn. Denkt u hierbij aan ondersteuning van de zelfredzaamheid, valpreventie of postoperatieve begeleiding.

Triggerpoints

Dry Needling is een effectieve behandelmethode voor verminderen van pijn en stijfheid  bij ‘triggerpoints’. Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, welke naast lokale pijn ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. Door middel van een speciale techniek worden de spieren behandeld en raken op die manier langdurig ontspannen. Dry Needling gebruikt een ‘droge’ (Dry) naald, maar er wordt geen vloeistof in de spier gespoten.

Dry Needling is anders dan acupunctuur!
Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ‘energie’ in het lichaam. Dry Needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend de ‘triggerpoints’ in de spier(en) worden aangeprikt.

De gevolgen van triggerpoints:

 • Pijn / stijfheid van een spier
 • Bewegingsbeperkingen van bijbehorende gewrichten
 • Verminderde kracht van de betrokken spier(en)
 • Pijn ontwijkend gedrag; u gaat ‘anders’ bewegen
 • Tintelingen in arm/been, hoofdpijn en duizeligheid

Oorzaken van triggerpoints

Er zijn vele mogelijk oorzaken van triggerpoints. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Acuut: een verkeerde beweging of een ongeval
 • Chronisch: een langdurig verkeerde houding of manier van bewegen
 • Langdurige overbelasting van arm, schouder en / of nek bij computergebruik (RSI, CANS)
 • Overbelasting / blessures bij sporters
 • Beschadiging van weefsel zoals bij meniscusletsel, een hernia of een operatie
 • Langdurige afwezigheid van beweging, door bijvoorbeeld gips, een brace of een sling
 • Instabiliteit van gewrichten als gevolg van te ‘slappe’ ligamenten / gewrichtsbanden
 • Voetafwijkingen of verschillen in beenlengte
 • Slaaptekort
 • Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak
 • Psychologische factoren, zoals stress en depressie

Is Dry Needling pijnlijk?

Van het inbrengen van het naaldje wordt bijna niet gevoeld. Als het juiste punt in de spier wordt aangeprikt, spant de spier zich even kort aan. Dit wordt gevoeld als een soort ‘kramp’, daarna ontspant de spier zich meestal direct. Vaak voelt het behandelde gebied na de behandeling wat vermoeit of stijf aan, dit is meestal maar van korte duur.

bWat is het?

Normaal gesproken zorgt de bekkenbodem ervoor dat de buikholte wordt afgesloten, dat u geen ongewenst urine en ontlasting verliest en dat u gemeenschap kunt hebben. Wanneer er problemen zijn met de bekkenbodem kunt u last krijgen van vervelende ongemakken. Zo kunnen vrouwen kampen met ongewenst urineverlies, het slecht kunnen ophouden van de ontlasting en seksuele problemen.

Wat kan de fysiotherapeut voor u doen?

Het doel van fysiotherapie is meestal het versterken van de bekkenbodem spieren. Door middel van training en oefening wordt aangeleerd om controle te krijgen over de spieren. Ook wanneer de bekkenbodem juist te gespannen is kan een fysiotherapeut helpen. Dan wordt geleerd om de spieren te ontspannen.

Er wordt geoefend in water van 32 graden in het Gastland te Rhenen.
Bij hydrotherapie fungeert het water als weerstand tegen iedere beweging die gemaakt wordt.
Toch is de belasting van het lichaam kleiner in water en kan een grotere bewegingsuitslag bereikt worden.
Patiënten ervaren minder pijn in water, ideaal voor m.n. gewrichtsklachten.
De longfunctie wordt zwaarder belast, wat resulteert in een verbetering van de longfunctie.
De veelzijdigheid maakt dat hydrotherapie voor veel blessures of aandoeningen toepasbaar is.

Het medical taping concept is ontstaan in Japan en Korea. Door gebruik te maken van verschillende tapemethodes werden disbalansen tussen spieren hersteld. Ze handelde vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is voor het behoud en herstel van de gezondheid.

De tape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de huid. Dit zorgt ervoor dat de opperhuid als het ware wordt gelift. Zo krijg je meer ruimte in het gebied van de onderhuid, waar verschillende receptoren, bloed-en lymfevaatjes liggen. Dit zorgt o.a voor drukvermindering van de pijnreceptoren, opheffing van de belemmeringen in de bloedcirculatie en lymfeafvoer, en vergroting van de stabiliteit. waardoor de pijn afneemt.

Door middel van medische trainingstherapie kan ervoor gezorgd worden dat het teveel aan beweeglijkheid afneemt en spieren en gewrichten stabiliseren. Manuele therapie wordt vaak gebruikt om het tekort aan beweeglijkheid op te lossen, en medische trainingstherapie is ervoor het teveel hieraan te verminderen. Door doelgericht trainen van bepaalde spiergroepen wordt de stabilisatie groter. Daarnaast zal de belastbaarheid van spieren en gewrichten toenemen.

De training wordt keer op keer op maat gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de individuele belasting en doelen. Toch wordt de training vaak gegeven in groepsverband. Het werken met mensen met vergelijkbare problemen heeft namelijk een positieve invloed op het verminderen van de klachten.

Brian Mulligan ontdekte dat veel gewrichtsklachten veroorzaakt worden door een ontsporing van de gewrichtsdelen. Door de patient een actieve rol te geven in de behandeling in plaats van een passieve, kan deze ontsporing opgelost worden. Door een combinatie van manuele therapie én bewegingstherapie is het mogelijk om vrijwel pijnvrij te behandelen. Tevens zullen revalidatieprocessen door deze therapievorm versneld kunnen worden.

Wat is het?

RSI/KANS ontstaat doordat lichaamsdelen langdurig op dezelfde manier worden belast. De klachten aan nek, armen, schouders en polsen komen het meeste voor. Inmiddels hebben zo’n 40% van alle mensen die lang werken achter een beeldscherm er last van.
In de eerste fase van de klachten voelt u pijn en vermoeidheid in de probleemgebieden tijdens of na een lange periode van werken. De klachten zijn meestal plaatselijk en nemen ook weer af als u eventjes gestopt bent met werken. In de tweede fase neemt de pijn niet meer af na het stoppen van de werkzaamheden, maar houdt u ook ‘savonds last van de spieren en gewrichten. Het is daarbij ook mogelijk dat u kracht verliest.
Een écht probleem wordt het in de derde fase. In deze fase is de pijn continu aanwezig en treden er verlammingen op met tintelingen. Lichte werkzaamheden zijn in dit geval niet meer mogelijk.

Wat kan de fysiotherapeut voor u doen?

De fysiotherapeut ziet RSI/Kans als een probleem tussen de belasting en belastbaarheid. Door middel van het diagnosticeren van de precieze problemen en het opstellen van een behandelplan kan de fysiotherapeut helpen de klachten te verlichten. Meestal worden er ook oefeningen gegeven en wordt gekeken hoe de klachten in de toekomst te vermijden zijn.

Wat is het?

Varices zijn spataderen die opspelen tijdens de zwangerschap. U kunt hier veel hinder van ondervinden. De spataderen kunnen pijn geven maar ook jeuk en een branderig gevoel.

Wat kan de fysiotherapeut voor u doen?

Door middel van massage, bewegingstherapie en oefeningen kan de fysiotherapeut ervoor zorgen dat de klachten verminderen en het dragen van speciale kousen wordt voorkomen. Onze fysiotherapeut is aangesloten bij de Werkgroep Fysiotherapie Varices. Dit betekent dat zij een speciale cursus heeft gevolgd op het gebied van spataderen en op de hoogte is van de nieuwste technieken.

© Fysiotherapie Sanders 2017 - Made by: Creador Designs